รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนดงหลวงวิทยา
เลขที่ 204 หมู่ 4   ตำบลดงหลวง  อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140
เบอร์โทรศัพท์ 0-4269-7040 เบอร์แฟกส์ 0-4269-7087


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :