ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 5) 18 พ.ค. 66
กิจกรรมความเป็นเลิศด้านการอ่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 83) 23 มี.ค. 66
การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (อ่าน 82) 23 มี.ค. 66
ทูบีไอดอล 2565 (อ่าน 79) 23 มี.ค. 66
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยนช์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 78) 23 มี.ค. 66
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 83) 23 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมความเป็นเลิศด้านการอ่านประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 236) 08 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รร.ดงหลวงวิทยาลิงค์รับสมัครการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (อ่าน 259) 04 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 459) 14 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 468) 11 พ.ค. 65
ประกาศเรื่องการงดจัดสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 464) 23 มี.ค. 65
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 695) 04 มิ.ย. 64
แบบรับสมัคร นศท ปี 1 ปีการศึกษา2564 โรงเรียนดงหลวงวิทยา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 84) 23 พ.ค. 64
ประกาศการเปิดเรียนและแนวปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 655) 19 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนดงหลวงวิทยา (อ่าน 607) 03 พ.ค. 64
ประกาศประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนดงหลวงวิทยา (อ่าน 629) 01 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 แล ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 781) 23 เม.ย. 64
บทสรุปผู้บริหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส covid 19 เนื่องด้วยการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 727) 26 ม.ค. 64
เกียรติบัตรครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 121) 04 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 190) 30 ต.ค. 63
ลิงค์สมัครการแข่งขัน เดิน-วิ่ง (อ่าน 561) 28 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-ปีการศึกษา-2563 (อ่าน 94) 21 ต.ค. 63
แผนผัง-ห้องสอบการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์-ประจำปีการศึกษา-2563 (อ่าน 617) 21 ต.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1070) 12 ก.ย. 63
สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 113) 12 ก.ย. 63
ลิงค์แจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 122) 12 ก.ย. 63
แผนปฏิบัติการ ปี 2563 (อ่าน 603) 07 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 674) 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 661) 17 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนดงหลวงวิทยา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 731) 15 มิ.ย. 63
โรงเรียนดงหลวงวิทยาจะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 627) 28 พ.ค. 63
นักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 เตรียมตัวสมัครเรียนออนไลน์ 3-12 พ.ค.2563 นี้นะครับ (อ่าน 590) 21 เม.ย. 63
ประกาศ!!!เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 (อ่าน 572) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการคุณภาพนำร่อง ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 681) 22 ก.พ. 63
ประกาศคะแนนผลการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 104) 21 ก.พ. 63