กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคมสันต์ ต้นสวรรค์

นางสาวอาทิตยา โสภิพันธ์
ครูอัตราจ้าง